вторник, 19 януари 2010 г.

Ислям за не-мюсюлмани 4

Защо Ислямът унижава жените задължавайки ги да се забулват?Отговор:

Положението на жената в Исляма се взима често на прицел от светските медии. „Хиджабът” или ислямската дреха се посочва от повечето като пример за „поробването” на жените от ислямската правна система. Преди да анализираме аргументите на религиозно-обоснования „хиджаб”, нека да разгледаме първо положението на жената в обществото преди появата на Исляма.


1. В миналото жените са били унижавани и използвани като обект на похот

Следните примери от историята показват ясно фактите, че в ранните общества положението на жената е било изключително ниско, до степен, че им се отказвало минималното човешко достойнство.

Вавилонската цивилизация:

Жените са били унижавани и под вавилонските закони са им били отказани всички права. Ако един мъж убие жена, вместо него жена му била наказвана със смът.

Гръцката цивилизация:

Гръцката цивилизация се смята за най-великата от всички древни цивилизации. Според тази толкова „велика” система жените са били лишени от всякакви права и на тях се е гледало с презрение. В гръцката митология „въображаемата героиня” Пандора е основната причина за нещастието на хората. Гърците не са считали жените за пълноценни човешки същества и са ги смятали за по-нисши от мъжете. Въпреки че женското целомъдрие се е ценяло, по-късно гърците били превзети от своето его и от сексуални перверзии. Така проституцията се е превърнала в нещо нормално из всички класи на гръцкото общество.

Римската цивилизация:

Когато римската цивилизация е била в зенита на величието си, мъжът е имал правото да сложи край на живота на съпругата си. Проституцията и голотата са били нещо нормално сред римляните.

Египетската цивилизация:

Египтяните смятали жената за зла и за символ на дявола.

Пред-ислямска Арабия:

Преди Ислямът да се появи в Арабия, арабите принизявали жената и често, когато се е раждало момиченце, то било погребвано живо.


2. Ислямът извисява жените, дава им равноправие и очаква от тях да запазят положението си.

Ислямът издига положението на жените и им гарантира права от 1400 год. насам. Ислямът подпомага жените да запазят положението си.

Хиджаб за мъжа

Хората говорят за „хиджаб” само във връзка с жената. В Свещения Коран обаче Аллах (сут) споменава първо „хиджаб” за мъжа, преди – „хиджаб” за жената. В Сура Ан-Нур се казва:

„Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела. ” [Коран 24:30]

В момент когато един мъж погледне някоя жена и му дойдат безсрамни или порочни мисли, той трябва да сведе поглед.

Хиджаб за жената

В следващото знамение на Сура Ан-Нур се казва:

„И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си...” [Коран 24:31]


3. Шест Критерии за хиджаба

Съгласно Корана и Сунната има шест основни критерии за спазването валидността на хиджаба:

Обхват:

Първият критерий е свързан с обхавата на тялото, което трябва да е покрито. За мъжа и за жената то е различно. За мъжете минималното което трябва да е покрито обхваща тялото от пъпа до колената. При жените трябва цялото тяло да е покрито с изключение на лицето и ръцете до китките. Ако те желаят, то те могат да покриват и останалите части на тялото. Някои от учените са на мнението, че лицето и ръцете са част от задължителния обхват на „хиджаба”.

Всички останали пет критерии са еднакви за мъжа и за жената.

Дрехите трябва да са свободни и да не подчертават фигурата на тялото.

Дрехите не трябва да са прозрачни, така че това, което е под тях да може да се види.

Дрехите не трябва да са фрапиращи, като атракция за противоположния пол.

Дрехите не трябва да наподобяват тези на противоположния пол.

Дрехите не трябва да наподобяват тези на неверниците, което означава, че не трябва да са дрехи, които са специален идентичен символ на други религии.


4. Освен гореспоменатите условия към Хиджаба спадат поведението и маниерите

Завършеният хиджаб включва освен шестте критерии за дрехите също и морала, поведението, маниерите, стойката и умислите на индивида. Човек, който изпълнява критериите за хиджаба само от гледна точка на дрехите, го изпълнява едва минимално. Хиджабът от дрехите трябва да бъде придружаван с хиджаб на очите, сърцето, мислите и поведението. Това включва също и начина по който един човек се движи, говори, държи и т.н.


5. Хиджабът предотвратява блудството

Причината поради която хиджабът е предписан на жените е описана в следното знамение на Сура Ал-Ахзаб от Корана:

„О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото [когато излизат]. Това е най-подходящото, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. Аллах е опрощаващ, милосърден.” [Коран 33:59]

Коранът съобщава, че хиджаба е предписан за жените за да бъдат разпознати като сдържани жени, а това би предотвратило опити за блудство с тях.


6. Един пример с две близначки

Да си представим как две сестри - близначки, които са еднакво красиви, вървят по улицата. Едната от тях е забрадена с ислямски хиджаб, което означава, че цялото й тяло е покрито, с изключение на лицето и ръцете до китките. Другата сестра е облечена европейски, с минижуп или панталонки. На ъгъла се намира някой хулиган или безделник, който чака възможност да се закачи с някое момиче. Коя ще безпокои? Момичето, което носи ислямски хиджаб или момичето с полата или панталонките? Естествено че момичето с мини-то. Тези дрехи подканват недиректно противоположния пол към блудство и закачки. Коранът с право казва, че хиджаба ще предпази жените от блудство.


7. Смъртно наказание за изнасилвачите

Според ислямската шария обвинен в изнасилство мъж се наказва със смъртно наказание. Мното хора се шокират от тази «строга» присъда. Някои дори твърдят, че Ислямът е безмилостна, първобитна религия! Задавал съм един прост въпрос на стотици мъже – не-мюсюлмани. Представи си, да пази Бог, някой изнасили жена ти, майка ти или сестра ти. Ти си съдията и изнасилвача е пред теб. Какво наказание ще му дадеш? Всички те казаха, че ще искат, той да умре. Някои от тях даже казаха, че ще искат да го измъчват докато умре. Като попитах това, ти каза че ако някой изнасили женати или майкати, каза, че ще искаш той да умре. Но ако същото нещастие се случи на жената или дъщерята на някой друг си на мнението че смъртното наказание е първобитно. Това не е ли двоен морал?


8. Западното общество погрешно твърди, че издига жената

Твърденията за либерализиранрто на жената на запад не са нищо друго освен замаскирана експлоатация на тялото й, унижение на личността й, и отнемане на честта й. Западното общество твърди, че е ‘извисило’ жените. Напротив, то ги е смъкнало на нивото на любовници, проститутки и „пеперудки”, които са оръдия в ръцете на търсачите на забава и секс индустрията, скрити зад цветния монитор на „изкуството” и „културата”.


9. САЩ е една от страните с най-висок процент изнасилвания

Предполага се, че Съединените Американски Щати е една от най-развитите страни на света. В нея също така процентът на изнасилванията е един от най-високите на света. Според един доклад на FBI (Федералното Бюро за Разследвания в Америка) през 1990 година само в щатите са регистрирани 1756 случая на изнасилване на ден. Едно друго по-късно изследване съобщава, че общия брой регистрирани изнасилвания е 1900 на ден. Годината не беше посочена. Можеби ставаше дума за 1992 или 1993. Възможно е през следващите години американците да са станали и „по-смели”.

Да си представим какво щеше да бъде ако ислямският хиджаб се спазваше в Америка. Винаги когато един мъж погледне жена и му дойдат някакви безсрамни или безочливи мисли на ум, той би свеждал глава. Всяка жена би носила ислямски хиджаб, така че цялото й тяло да е покрито с изключение на лицето и ръцете до китките. Освен това всеки един мъж, който извърши изнасилване, би бил наказван със смъртно наказание. Питам ви, в една такава ситуация, процента на изнасилванията в Америка ще се увеличи ли, ще се запази ли или ще намалее?


10. Прилагането на ислямската шария ще намали процента на изнасилванията

Естествено, че ако ислямската шария се въведе в такива случай ще има позитивни резултати. Ако ислямската шария бива спазвана в една част на този свят, независимо къде - Америка или Европа – обществото би живяло по-спокойно. Хиджабът не подтиска жената, а я издига и запазва благоприличието и целомъдрието й.Източник: Др. Закир Наик - Islamic Research Foundation (IRF)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи