вторник, 19 януари 2010 г.

Ислям за не-мюсюлмани 6

Ако на мъжа е позволено да има повече от една жена,
тогава защо Ислямът забранява на жената
да има повече от един мъж?Отговор:

Много хора, между които и някои мюсюлмани, поставят под съмнение логиката на мъжете да им е позволено да имат повече от една жена, а на жената да се забранява подобно ‘право’.

Нека първо да подчертая, че основите на ислямското общество са справедливостта и безпристрастието. Аллах е създал мъжа и жената равни, но с различни способности и отговорности. Мъжът и жената се различават във физиологията и психиката им, ролите и отговорностите им. В Исляма мъжът и жената са равни, но не идентични.

В Сура Ниса – 4 глава – знамения от 22 до 24 назовават жените, с които не може да се сключва брак и освен това в знамение 24 се споменава „[Под възбрана са за вас] и омъжените жени”.


Следващите точки изброяват причините за това защо полиандрията е забранена в Исляма:

1. Ако един мъж има повече от една жена, може лесно да се идентифицират родителите на детето. Лесно е да се идентифицира както бащата така и майката. Ако една жена обаче има няколко мъже, може да се идентифицара само майката на детето, но не и бащата. Ислямът придава огромно значение на идентификиацията и на двамата родители – както на майката така и на бащата. Психолозите ни усведомяват, че деца, които не знаят кои са родителите им и по-специално кой е баща им, страдат от остри психологически травми и безпокойство. Детството им често е нещастно. Това е причината, поради която децата на проститутки нямат „здравословно” детство. Когато едно родено от такава връзка дете бива записано на училище и майката трябва да посочи името на бащата, тя ще трябва да посочи две или повече имена! Ясно ми е, че съвременната наука дава възможност майката и бащата да бъдат идентифицирани с помоща на ген-тестове и затова този аргумент може би е по-валиден за миналото, а не толкова за настоящето.

2. Мъжът е по-полигамен по природа отколкото жената.

3. Биологично погледнато, за мъжa е по-лесно да изпълнява брачните си задължения при наличието на няколко съпруги. Жената, в подобно положение не би била способна да задоволи всичките си мъже. В различните фази на менструалния й цикл психиката и поведението й се променят.

4. Жената, която има повече от един съпруг, ще има и повече сексуални партньори по едно и също време, което може да доведе до заразяването й с венерични заболявания, които тя може да предаде на другите си съпрузи, дори и те да не практикуват извънбрачен секс. Не е същото обаче, ако мъжът има няколко съпруги и никоя от тях не поддържа извънбрачни връзки.

Горепосочените причини са най-очевидните, но вероятно съществуват и много други, поради които полиандрията е забранена от Аллах с Неговата безкрайна мъдрост.Източник: Др. Закир Наик - Islamic Research Foundation (IRF)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи