понеделник, 30 януари 2012 г.

Джума намаз


Разказва се, че Хамид Еллефаф искал да отиде на Джума намаз, но бил в дилема какво да направи: магарето му бе загубено, брашното беше останало в мелницата, а този ден бе ред на него да напои градината.
Мислел:
"Ако отида в джамията, ще пропусна всички тези задължения."
Ама си казал:
- Aхиретските неща са по-добри и вечни!
- Аз да ида в джамията на Джума намаз, изоставяйки земните си задължения.

Когато приключи с намаза се върнал у дома, видя, че неговата градина е добре напоена с вода?
Видя магарето вързано за яслите, а когато влезе в къщата видя съпругата му да меси хляб от смляно брашно.
Той се изненада и попита съпругата си за това, но тя му каза:

- Чух някакво бягане извън къщата, когато излязох видях хиена, което гонеше нашето магаре, докато магарето не се скри в обора.
Нашия съсед, който напоявал градината си с вода, заспал, така че водата е напоила и нашата градина.
Също така, нашият съсед има брашно в мелницата, когато той отишъл да го вземе, да сменя пликовете, донесъл нашето брашно.
Когато забелязал нашето брашно, той ни ги е оставил пред нашата врата.
Хамид с благодарност погледна към небето и каза:

- О Аллах!
Аз към Тебе извърших само едно задължение, а ти на свой ред ми компенсира три от моите задължения!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи