понеделник, 30 януари 2012 г.

Сунна Джумаа
1- Увеличаване на молитвата за Пророка (с.а.с.), защото е казал:

„Най-прекрасният от дните ви е Петък, затова произнасяйте повече молитви на този ден, защото молитвите ви ще ми бъдат представени.”

(предаде Абу Дауд)2- Четене на Сура Кахф:Пророкът каза:

„Който чете Сура Кахф в Петък, бива озарен от светлина между двата петъка.”

(предаде Абу Саид)3- Парфюмиране и измиване:Салман ал-Фарси (Аллах да е доволен от него) предаде:

„Пророкът (с.а.с.) каза:

Който се пречисти колкото може, намаже се с олио или се парфюмира с парфюма на дома си, след това отиде (на петъчна молитва) и не разделя двама души, след това се моли колкото му е написано, после пази мълчание докато имамът говори – греховете му между този и предишния петък биват опростени.”4- Ранният час:Пророкът (с.а.с.) каза:

„Който се изкъпе в Петък като при Джанаба и след това отиде (на молитва) – все едно е принесъл в жертва камила.

Който отиде във втория час – все едно е принесъл в жертва крава.

Който отиде в третия час – все едно е принесъл в жертва овен.

Който отиде в четвъртия час – все едно е принесъл в жертва кокошка.

Който отиде в петия час – все едно е принесъл в жертва яйце

. Когато имамът излезе (да говори), ангелите се явяват да слушат.”

(предадено от всички освен Ибн Маджа)Преводът превод от арабски Надя Златева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи