вторник, 19 януари 2010 г.

Ислям за не-мюсюлмани 5

Защо в Исляма на мъжете им е позволено да имат повече от една жена,
тоест защо полигамията е позволена в Исляма?Отговор:

Дефиниция за полигамия:

Палигамия е семейна система, в която един човек има повече от един семеен пъртньор. Има два вида полигамия. Единият вид е полигиния, когато мъжът има повече от една жена, а другият - полиандрия, когато жената има повече от един мъж. В Исляма е позволена ограничена полигиния; полиандрията е съвсем забранена.

Нека се върнем сега към първоначалния въпрос: Защо на мъжете им е позволено да имат повече от една жена?


Коранът е единствената религиозна книга на света, в която се казва „ожени се само за една”.

Коранът е единствената религиозна книга на този свят, която съдържа фразата „ожени се само за една”. Няма друга религиозна книга, която да насърчава мъжа да има само една жена. В никоя от другите религиозни книги, било то във Ведите, Махабхарата, Рамаяна, Гита, Талмуда или Библията, не може да се намери ограничение, що се отнася до броя на жените. Според тези писания, мъжете могат да имат повече от една жена. Едва по-късно индуистките свещеници и християнската църква ограничават броя на жените до една.

Много от индуистките религиозни персонажи имат, съгласно писанията им, по няколко жени. Цар Дашрат - бащата на Рама – е имал повече от една жена. Кришна е имал няколко жени.

В ранното средновековие, християнските мъже са можели да имат толкова съпруги колкото пожелаят, понеже Библията не ограничава броя им. Едва преди няколко века църквата ограничава броя на жените до една.

Полигинията е позволена в Юдаизма. Съграсно законите на Талмуда Авраам е имал три жени, а Соломон е имал стотици жени. Полигинията се практикува до 1030 г. когато равина Гершом бен Иехуда я забранява със закон. Живеещите в ислямски страни еврейски общности продължават да я практикуват до 50-те години на 20-ти век, когато главните равини от Израел налагат универсална забрана за сключването на брак с повече от една жена.


Индуистите са по-полигинични от мюсюлманите

Публикуваният през 1975 год. доклад на „Комитета за Положението на Жената в Исляма” посочва на стр. 66 и 67, че процента на полигамните бракове, сключени в рамките на 1951 год. и 1961 год. е 5,06% сред индусите и само 4,31% сред мюсюлманите. Според индииските закони, само на мюсюлманите е позволено да имат повече от една жена. За всеки не-мюсюлманин е нелегално да има повече от една жена. Но въпреки наличната забрана индуистите са по-полигамни от мюсюлманите. В миналото дори и за индуистите не е имало ограничения по отношение на броя на съпругите. Едва 1954 година бива приет закон, който им забранява да имат повече от една жена. В момента забраната за практикуване на полигамия в Индия е наложена от конституционното право на Индия, а не от религиозните писания.

Но нека сега да анализираме защо Ислямът позволява на мъжа да има повече от една жена.


Коранът позволява ограничена полигиния

Както споменах по-горе, Коранът е единствената религиозна книга на света, в която се казва „ожени се за само една”. Контекста на тази фраза е следното знамение от Сура Ан-Ниса на Свещения Коран:


„..встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате -­ две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи ­- с една.. ” (Коран 4:3)

Преди да бъде откровен Корана, не е нямало горна граница за полигинията и много мъже са имали голям брой жени, някои дори повече от сто. Ислямът е отредил по-горния лимит до четири жени. Той позволява на мъжа да се жени за две, три или четири жени, само при условие че ще е справедлив с всички тях.

В същата глава на Сура Ниса, знамение 129 се казва:

„И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите...” (Коран 4:129)

Следователно полиганията не е правило, а изключение. Много от хората са на погрешното мнение, че това да има повече от една жена е задължително за мюсюлманина.

Общо казано, в Исляма има пет категории на позволено и забранено:

„фард” – задължително или задължаващо

„мустахаб” – препоръчително или подкрепяно

„мубах” – допустимо или позволено

„макрух” – непрепоръчително или неодобрявано

„харам” - забранено

Полигинията попада в средната категория, тоест допустима. Не може да се каже, че мюсюлманин, които има две, три или четири жени, е по-добър мюсюлманин от някой, който има само една.


Жените живеят средно по-дълго от мъжете

По принцип се раждат сравнително равен брой мъже и жени. Момичетата имат по-силна имунна система отколкото момчетата. Детето от женски пол е по-способно да се пребори с микробите и болестите, отколкото това от мъжки пол. Логично е тогава, в детска възраст да умират повече момчета, отколкото момичета.

По време на войни има повече убити мъже, отколкото жени. При злопоуки и епидемии загиват повече мъже отколкото жени. Продължителността на живота при жените е по-дълга от тази на мъжете, поради което винаги е можело да се намерят повече вдовици, отколкото вдовци.


Женското население на света е по-многобройно от мъжкото

В САЩ жените са с 7,8 млн. повече от мъжете. Само в Ню Йорк има 1 млн. повече жени, отколкото мъже, а от мъжкото население една трета са гейове или содомити. В целите САЩ има повече от 25 млн гейове .. Това означава, че тези мъже не желаят да сключат брак с жени. Великобритания има 4 млн. повече жени в сравнение с мъже. Германия – 5 млн. Русия – 9 млн. Сам Бог знае колко милиона повече жени има на този свят отколкото мъже.


Не е практично всеки един мъж да се ограничава да има само една жена

Ако всеки един мъж се ожени за само една жена, тогава само в САЩ ще има над 30 млн. жени, които няма да имат възможността да имат съпруг (имайки предвид, че в Америка има повече от 25 млн. гейове). Във Великобритания би имало повече от 5 млн. жени – в Германия 5 млн. и в Русия 9 млн. – които няма да имат възможността да си имат съпрузи.

Да предположим, че на моята или Вашата сестра и се падне да е една от неомъжените жени в Америка. Единствените две възможности, които и се предоставят е да се омъжи за мъж, който си има вече жена или да има извънбрачни връзки. Всяка добродетелна жена би избрала първата възможност.

В западните общества е нормално за един мъж да има любовница/и, или многобройни извънбрачни връзки, при което жената води позорен и незащитен живот. Същото това общество обаче не може да се съгласи с това мъжът да има повече от една жена, при което жената запазва достойното си положение в обществото и води стабилен живот.

Така има само две възможности за жена, която не може да си намери съпруг, да се омъжи за женен мъж или да стане обществено достояние. Ислямът придава повече важност на запазването на достойнството на жената, като й предлага първата възможност и забранява втората.

Има и много други причини, поради които Ислямът позволява ограничената полигиния, но главната причина е да се съхрани благоприличието и достойнството на жените.Източник: Др. Закир Наик - Islamic Research Foundation (IRF)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи